Köpvillkor för Officeway (”OW”) orgnr. 556838-4076

Giltigt från

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. OW förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Försäljning sker endast till företag, stat, kommun, landsting och registrerade organisationer. Vid beställning och orderregistrering anger kunden fullständigt organisationsnummer. Genom order och köp bekräftar och accepterar kunden dessa försäljningsvillkor.

Tillämplighet

OW försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Prissättning

Priserna på OW hemsida uppdateras kontinuerligt och anges exklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta, frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Betalning faktura

Vid betalning med faktura har ni som kund 30 dagars kredit på fakturan. Vid försenad eller utebliven fakturabetalning utgår dröjsmålsränta med 18%.samt lagstadgad påminnelseavgift. Sedvanlig kreditprövning sker före leverans.

Fakturan skickas per post.

OW har rätt att överlåta och/eller pantsätta kundfordran till annan kreditgivare.

OW förbehåller sig äganderätten till den levererade produkten tills dess att Kunden fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot OW. Om kunden inte erlägger betalning i rätt tid så har OW rätten att återtaga varan. I de fall OW har beslutat om återtag så är Kunden skyldig att omgående återlämna levererade varor. I de fall produkten ej återlämnas till OW så debiteras Kunden kostnaden för handläggning och administration förknippat med det enskilda ärendet.

Vid ej utlösta eller uthämtade paket debiteras kunden med en avgift f.n. (2013-08-15) 250 kr exklusive moms, för att täcka OW:s omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Betalning kortköp

OfficeWay.se erbjuder full 3-D Secure kryptering via vår betalleverantör Payex. Vi acceptera betalningar med Visa och MasterCard kort. Alla köp kopplas till Payex säkra betalserver vilket betyder att information endast går till Payex och inlösande bank. Överföringen av information är krypterad med SSL – Secure SocketLayer – 128 bitars kryptering. Officeway.se får aldrig ta del av denna information vilket ökar säkerheten för dig som kund. Kortbetalning via Payex är avgiftsfritt.

Vid köp med kort debiteras ert konto vid beställningstillfället. Visa, Mastercard accepteras. Vid eventuell retur refunderas beloppet till kortet som använts vid beställningstillfället.

Leveranser till privatpersoner går till närmaste utlämningsställe. Inbärning och avisering av gods är en extra tjänst som debiteras enligt gällande taxa. Frakten är kostnadsfri vid beställning över 995 kr, annars debiteras 69 kr (exklusive moms).

Fraktkostnad

Leveranser sker normalt med postpaket.

Ingen fraktkostnad på ordrar överstigande 995 kr exkl moms. På ordrar understigande 995 kr ex moms är fraktkostnaden endast 69kr ex moms. På specialbeställningar kan frakt tillkomma.

De fraktpriser som anges på hemsidan gäller endast frakt inom Sverige. Kontakta kundtjänst för ytterligare information angående fraktkostnad.

Vid brådskande leveranser (t ex bud) debiteras en särskild budkostnad. Denna varierar beroende på sträcka, volym och inom vilken tid paketet skall levereras.

Mottagande av leverans: Kontrollera att alla kollin finns med och att inget skadats eller är öppnat, innan fraktsedeln kvitteras. Eventuella anmärkningar på leveransen såsom transportskador, saknat eller öppnat gods skall meddelas direkt till transportören i samband med mottagandet av leverans. Detta skall noteras på följesedel innan Ni skriver under att Ni mottagit varorna.

Godset levereras till angiven adress. För att undvika extra kostnader och leveransförseningar är det viktigt att du anger korrekt postnummer till gatuadressen.

Fakturaavgift

På ordervärde understigande 400 kr tillkommer en fakturavgift på 29 kr vid fakturabetalning. Ingen fakturaavgift tillkommer vid kortbetalning.

Leveransvillkor

Ordrar levereras normalt inom 1–2 dagar. Efter orderläggning erhåller Ni ett ordererkännande med uppgifter om Er beställning.

Vid leverans görs normalt ett försök att köra ut godset. Utkörning sker mellan 08:00 och 16:00 varje vardag.

Finns ingen på plats levereras godset till närmaste postcenter/postterminal eller till DHL:s terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via transportören till en extra kostnad som debiteras av transportören.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats från OW till transportör.

Restnotering

Om en vara ej finns i lager är leveranstiden ca 3-15dgr.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till OW debiteras en avgift om f.n. 250 kr exklusive moms för att täcka OW:s omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Vid eventuella återköp

För vara ur ordinarie sortiment vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, kan OW efter separat överenskommelse med kunden acceptera återköp under 7 dagar från fakturerat datum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, eller där komponenter saknas och/eller när varan är använd återköps ej. Återköp accepteras ej för varor märkta med "Beställningsvaror".

Om kunden önskar återköp skall kunden kontakta OW på tel: 08-662 28 00 eller via e-post till

Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. OW tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Uppge fakturanummer eller ordernummer för att få ett returnummer. Efter erhållande av returnummer är det viktigt att kunden sänder returen till OW inom 7 dagar. Returer måste skickas med betald frakt till OW, mottagarfrakt godtas ej. Uppgift om giltigt returnummer måste medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Returer som inkommer utan godkänt ytteremballage godtas ej.

Återköpet är godkänt först när OW mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, OW lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se ovan! OW åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc., så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står OW:s kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation bör retursedel fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Retursedel tillhandahålls via OW:s kundservice. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger OW rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

OW kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 250 kr (exklusive moms) för att täcka OW omkostnader för returen.

Då OW bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ansvar för fel

Föreligger fel som OW ansvarar för, åtar sig OW att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för OW. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

OW:s ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor. OW bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Kampanjer

ERBJUDANDEN PÅ Officeway.se GÄLLER ORDINARIE SORTIMENT SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER! ALLA PRISER ÄR EXKLSIVE MOMS OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER OCH AVTAL, FÖR ATT TA DEL AV KAMPANJER MÅSTE ANSTÄLLDA HA TILLÅTELSE AV ARBETSGIVAREN ELLER LEDNINGEN PÅ FÖRETAGET!

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. OW förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Orderbekräftelsen som mottas efter gjord beställning är automatiskt genererad och är inte ett juridiskt bindande avtal. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande. OW är ej skyldig att ersätta förluster som uppstått till följd av försenad leverans.

Sedvanlig kreditprövning görs och OW förbehåller sig rätten att neka ordrar. Omfrågorna blir ej registrerade och försvårar därmed ej för dig som konsument i samband med framtida kreditansökningar.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.