Miljömärkningar

Svanen Svanen. Denna produkt är miljömärkt och uppfyller kriterierna för miljömärket Svanen. Kontakta oss för information om licensnummer.
EU-blomman EU-blomman. Gemensam miljömärkning inom EU och EEA.området. Jämställs med Svanen.
Bra Miljöval Bra Miljöval. Denna produkt är miljömärkt och uppfyller kriterierna enligt Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.
Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council. Internationelll märkning av skogsråvara med kriterier som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket.
Pan European Forest Certifikation Pan European Forest Certifikation. Ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.
TCO TCO 03 m.fl. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek för miljömärkning av bla bildskärmar, datautrustning kontorsmaskiner och kontorsmöbler.
Blå Ängeln Blå Ängeln. Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.
Energy Star Energy Star. Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.
KRAV Krav-märkt. Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt fastställda kriterier.
Europalövet Europalövet. EU:s symbol för ekologiskt jordbruk. (Europalövet ersätter tidigare symbol ekologiskt jordbruk.)
Rainforest Alliance Rainforest Alliance. Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.
Fairtrade Fairtrade. Rättvisemärkt. En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.
Astma och Allergi Förbundet Astma- och allergiförbundet. Symbolen är en hälsomärkning. Produkter rekommenderas av astma- och allergiförbundet. Säger inget om produktens miljöpåverkan.
Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd. Produkter som är godkända för kontakt med livsmedel.
Returpilarna Returpilarna. Visar att produkten går att återvinna eller är tillverkad av återvunnet material. Ej något miljömärke med bakomliggande kontrollorganisation.